loader image

Mundury

Kolekcja wojskowych mundurów, stanowi około dziesięć procent całości zbiorów wyposażenia i uzbrojenia wojskowego.

Większość zgromadzonych eksponatów, to prezentacja umundurowania różnych formacji polskiej armii na przestrzeni wieków – od XVII do XX. Pozostała część historycznej kolekcji wyposażenia wojskowego, to przykłady mundurów innych armii krajów Europy i Świata (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja, USA, Afryka, Japonia).

Wśród kolekcji wyposażenia wojskowego znajdują się mundury polowe oraz galowe, a także różnorodne rekwizyty niezbędne w życiu każdego żołnierza.