loader image

Sala 1 (Europa do 1918 r.)

Pierwsza sala ekspozycyjna prezentuje niezwykle barwne i urozmaicone przedmioty. Na wystawę wprowadzają zwiedzających hełmy stalowe XVIII w. oraz bogato zdobione i kunsztownie wykonane hełmy kirasjerskie używane w formacjach niemieckich i francuskich. Pojawiają się już pierwsze czapki wojskowe, francuskie czako i rogatywki z okresu panowania Napoleona Bonaparte.

W kolejnych gablotach zaprezentowane zostały nakrycia głów stosowane w XIX-wiecznych armiach europejskich. Uwagę przykuwa kolekcja czapek typu bikorn oraz zbiór okrągłych czapek stosowanych pod koniec XIX w. Ciekawość zwiedzających wzbudzają też pikielhauby – skórzane hełmy zakończone charakterystycznym szpikulcem, bogato zdobione jednak niepraktyczne w walce. Prezentację sali kończą hełmy bojowe Adrian wz. 15, które stanowiły nową jakość ochrony żołnierza. Salę uzupełniają czapki formacji wojskowych z początku XX w., w tym bardzo charakterystyczne budionówki, czy czapki z okresu walk o odrodzenie Polski. Salę uatrakcyjniają też bardzo ciekawe przykłady umundurowania, w tym mundur powstańca styczniowego, XIX wiecznej broni białej i palnej, elementy wyposażenia wojskowego czy przenośny sakralny polowy ołtarz.